Jeżeli posiadasz platformę WeLMS skorzystaj z możliwości przeprowadzania egzaminów KNF. Jeśli nie posiadasz jeszcze platformy WeLMS koniecznie odwiedź Gotowa platforma pod szkolenia IDD.

JAK TO WYGLĄDA?

WeLearning pozwoli Twojej organizacji uniezależnić się od procesu zdawania egzaminów KNF w sposób tradycyjny i w całości przeprowadzić go na własnych warunkach oraz pod osobistą kontrolą on-line.

Laptop na pomarańczowym tle

Zapoznaj się z całym procesem jaki Ci proponujemy:

1.

Platformę do egzaminów należy zgłosić w KNF. Możesz liczyć na naszą pomoc. Z powodzeniem zrealizowaliśmy ten wymóg w wielu renomowanych Towarzystwach Ubezpieczeniowych.

Ustalamy termin oraz godzinę każdego egzaminu.

2.

3.

Na podstawie otrzymanych informacji tworzymy egzamin w postaci testu wyboru. Może to być egzamin zwykły jak i łączony – życie + majątek. Egzamin wyświetla się w sposób losowy (zmienia kolejność pytań jak i rotuje kolejnością odpowiedzi). Jest to zabezpieczenie na wypadek przekazania przez użytkowników wzajemnie klucza odpowiedzi. Egzamin zgodnie z wymogami KNF jest określony w czasie. Dostępny jest w wyznaczonym dniu i przedziale czasowym np. od 12:00 do 12:30. Poza tymi godzinami realizacja czy zajrzenie do egzaminu nie jest możliwe.

Po utworzeniu egzaminu i założeniu kont uczestników dostają oni powiadomienie na adres e-mail. Treść powiadomienia może być edytowalna i zawierać informacje istotne z punktu widzenia każdego klienta czy konkretnego egzaminu.

4.

5.

Przed przejściem do egzaminu użytkownik musi zaakceptować wymagane zgody i oświadczenia bez możliwości pominięcia tego elementu. Dodatkowo weryfikujemy tożsamość uczestnika egzaminu poprzez odpytanie o losowe cyfry numeru PESEL.

W kolejnym kroku użytkownik przechodzi do rozwiązania egzaminu. Udziela odpowiedzi na kolejne pytania. Jeśli z jakiś przyczyn technicznych np. straci połączenie z siecią, może do egzaminu wrócić w momencie w którym go przerwał. Na koniec egzaminu użytkownik otrzymuje informację o pozytywnym lub negatywnym wyniku.

6.

7.

Po zakończonym egzaminie generowane są zaświadczenia o zdaniu lub nie zdaniu egzaminu. Podpisywane są one podpisem kwalifikowanym i wysyłane poprzez e-mail do uczestników egzaminu w ustalonych terminach. Zaświadczenia są szyfrowane. Klient ma możliwość pobrania zaświadczeń zbiorczo.

Na koniec przesyłamy szczegółowe raporty.

8.

Rozliczamy się za każdy egzamin, który utworzymy. Działamy sprawnie i niezawodnie. Jeśli chcesz poznać cenę egzaminu lub więcej szczegółów skontaktuj się z nami.

Jestem zainteresowany szkoleniem